Tapkite Fondo rėmėju

Vilniaus universiteto fondas yra atviras visiems, norintiems būti naujos kartos universiteto dalimi.

Prie Fondo galima prisidėti keliais būdais:
– skirti lėšų neliečiamojo kapitalo fondui, kurio lėšos investuojamos, o gaunama grąža bus amžinai rems VU projektus;
– skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM);
– paremti konkretų Fondo globojamą projektą ar pasiūlyti naują Jūsų projektą;
– padovanoti kitokią dovaną Fondui ar Vilniaus universitetui;
– skleisti žinią apie VU fondą savo aplinkoje.

Visus rėmėjus reguliariai informuosime apie Fondo naujienas ir nuveiktą progresą bei kviesime į specialius Fondo rėmėjams organizuojamus renginius.

Fondo mecenatus, atitinkančius Fondo taisykles bei pritarus esamai komandai, kviečiame tapti Fondo dalininkais bei dalyvauti formuojant Fondo strategiją.

Kviečiame visus, suvokiančius investicijų į šalies ateitį svarbą bei žvelgiančius į vieną seniausių Rytų ir Vidurio Europos universitetų kaip į Lietuvos šviesuomenės ugdymo židinį, prisijungti prie Fondo bendraminčių ir palikti savo žymą ateities kartoms.

Skirkite lėšų neliečiamojo kapitalo fondui
Skirkite lėšų neliečiamojo kapitalo fondui

Viena iš galimybių prisidėti prie Fondo veiklos – paramos skyrimas neliečiamojo kapitalo Fondui. Vilniaus universiteto fondo dalininkais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys ne tik finansiškai prisidėti prie universiteto stiprinimo, bet ir dalyvauti Fondo valdyme bei sprendimų priėmime.

2% PARAMA
2% PARAMA

Skirkite savo 2% GPM ir prisidėkite prie Fondo prioritetų įgyvendinimo.

Paremkite VU Fondo globojamą projektą
Paremkite VU Fondo globojamą projektą

Prisidėti prie paramos universitetui galite paremdami Fondo globojamus projektus. Visos Fondui pervestos lėšos tokiu atveju keliaus konkrečių projektų įgyvendinimui.

 

Neradote, ko ieškojote?

Susisiekite su mumis ir mes Jums pagelbėsime!
el. p. vufondas@vuf.lt; tel. +370 5 219 3000