Investicijų strategija

Šiuo metu VU fondas turi daugiau nei 1,8 mln. Eur neliečiamojo kapitalo, už kurio valdymą atsakinga VU fondo investicijų valdyba.

Investicijų valdyba veikia pagal šias investavimo strategijos gaires: